Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Cartaditalia

 

Cartaditalia

CARTADITALIA verscheen voor het eerst in 2008 in Stockholm als tweetalige uitgave (Italiaans/ Zweeds). De publicatie werd in 2015 vanuit Brussel voortgezet, in een nieuw grafisch jasje en als viertalige editie (Italiaans, Frans, Nederlands en Engels).

De oorspronkelijke opzet van CARTADITALIA is hetzelfde gebleven: een internationaal publiek een overzicht bieden, een soort ‘landkaart’ (vandaar de titel), om zich te kunnen oriënteren binnen de verschillende disciplines van de hedendaagse Italiaanse cultuur. Kortom, CARTADITALIA streeft ernaar een beeld te schetsen van het Italië in de beginjaren van het nieuwe millennium aan de hand van een doordachte analyse van de meest relevante culturele manifestaties. Dat verklaart de keuze van de formule: monografische nummers, altijd onder auspiciën van de beste specialisten op elk vakgebied.

 

stati generali 6 7

  CARTADITALIA N°5: ITALIAANSE LITERATUUR: DE NIEUWE EEUW

  Na tien jaar zet CARTADITALIA een punt achter de Brusselse serie met, opnieuw, een nummer   over literatuur, met het ambitieuze doel de balans op te maken van de huidige stand van de         romanliteratuur, poëzie en essayistiek in Italië, in een periode waarin er een sterke toename is   van  inventarisaties en pogingen het nieuwste literaire aanbod op een kritische manier te   categoriseren. Het thema van het eerste (2009) en het laatste (2019) nummer zijn niet toevallig   gekozen; in weerwil van allerlei geluiden dat de literatuur haar centrale positie heeft verloren en   er  volop wordt geklaagd dat zij onverbiddelijk is afgedwaald en/of zich onder invloed van het   overweldigende multimedia-aanbod heeft ‘verdund’, geloven wij dat de literatuur, ondanks de   wisselwerking met andere expressievormen, een krachtige eigen identiteit blijft houden, met haar   eigen vormen en structuren. En dat zij dus ook uitermate belangrijk blijft voor het kenschetsen   van de Italiaanse cultuur die CARTADITALIA op een kritische manier wil verkennen. Italiaanse of   buitenlandse lezers die erachter willen komen welke literatuur er tegenwoordig zoal in Italië wordt   uitgegeven, vinden in dit door Emanuele Zinato in samenwerking met Valentino Baldi, Marianna   Marrucci en Morena Marsilio verzorgde nummer geen uitputtende inventarisatie, maar wel een   aantal selectieve – voor discussie vatbare – verkenningen die willen uitnodigen tot een   uitgebreider kritisch debat over de hedendaagse letterkunde.

 

 

cartaditalia cover seule 2018 3

  CARTADITALIA N°4: GRAPHIC NOVEL EN ITALIAANSE STRIP

 Tot de tweede categorie behoort dit laatste nummer over de graphic novel, een nieuw fenomeen   dat pas in de laatste jaren en, dat moet gezegd, met een zekere brutaliteit is opgekomen in de   culturele en uitgeverswereld. In de nieuwe serie van CARTADITALIA, uitgegeven in Brussel, de   hoofdstad van een land dat terecht een belangrijke rol opeist in de geschiedenis van de bande   dessinée, kon een uitvoerige uiteenzetting over de Italiaanse strip niet uitblijven. Los van elke   pretentie om een historisch overzicht ‘van ontstaan tot heden’ te willen geven, hebben we   besloten ons daarbij te concentreren op een speciiek type strip, de graphic novel, een genre dat   inmiddels – ondanks haar korte bestaan – een aantal magniieke auteurs en werken heeft   voortgebracht. Ons onderzoek stond onder leiding van Giovanni Russo, jarenlang een van de   belangrijkste medewerkers van het grootste festival gewijd aan strips, animatieilms en   videogames in Italië: Lucca Comics & Games. Realistisch of visionair, droomachtig-surrealistisch   of satirisch, de nieuwe graphic novel gaat direct of indirect ook over Italië en doet dat met een   grote originaliteit wat betreft verbeeldingskracht en taalgebruik. We zijn ervan overtuigd dat de   lezers in de boeken van Gipi, Zerocalcare, Tuono Pettinato of Vanna Vinci, om maar een paar   van de auteurs te noemen met wie Giovanni Russo ons laat kennismaken, pagina’s zullen   aantrefen die in hun scherpte en spitsvondigheid bijdragen aan het begrip van het hedendaagse   Italië.

 

 

cartaditalia focus sito

CARTADITALIA N°3: NIEUWE GRENZEN VAN HET ITALIAANS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Na de Italiaanse documentaire en het Italiaans design, de thema’s van respectievelijk het eerste en tweede nummer van de nieuwe ‘Belgische’ serie, brengt CARTADITALIA deze keer het Italiaans wetenschappelijk onderzoek in kaart. We hebben lang geaarzeld voor we deze keuze maakten, want hoe breng je die ingewikkelde materie op een eenvoudige en begrijpelijke manier over aan een publiek dat niet in die sector werkzaam is, zonder te vervallen in een overdaad aan technisch jargon? We hebben onze twijfels overwonnen dankzij een ontmoeting met Luca De Biase en Guido Romeo, die een even geniale als effectieve oplossing aandroegen, namelijk om de nieuwe grenzen van het wetenschappelijk onderzoek te illustreren door Italiaanse onderzoekers tot 40 jaar die actief zijn in vakgroepen en laboratoria van universiteiten over de hele wereld, zelf aan het woord te laten. Gesprekken met ruim zeventig onderzoekers uit onder andere Turijn, Triëst, Milaan, Rome, Genua en Lecce, en niet te vergeten de vele onderzoekers die elders in Europa, in de Verenigde Staten of in Canada werkzaam zijn, leveren een gedetailleerd en actueel beeld op van de belangrijkste gebieden van het hedendaags wetenschappelijk onderzoek dat, in overeenstemming met de cartografische ambities van CARTADITALIA, vergezeld gaat van een ‘landkaart’ van de belangrijkste centra van Italiaans onderzoek. Het overzicht geeft, ondanks de vele bekende beperkingen als gevolg van de Italiaanse politiek ten aanzien van onderzoek, blijk van de uitstekende kwaliteit van ons hoger onderwijs en van het talent van onze beste wetenschappers die overal ter wereld worden gewaardeerd om hun excellente prestaties.

 

cartaditalia

  CARTADITALIA N°2: ITALIAANS DESIGN. EENHEID EN VERSCHEIDENHEID

 Na de Italiaanse documentaire, het thema van het eerste nummer van de nieuwe ‘Belgische’ serie,   wijdt CARTADITALIA haar cartografisch onderzoek dit keer aan een creatieve activiteit die ongetwijfeld   nog meer heeft bijgedragen aan de beeldvorming over Italië in de wereld, het design. Italië en design   zijn, zo wordt beweerd, in zekere zin synoniem aan elkaar: geen enkel ander land heeft het ontwerp   van meubels, alledaagse gebruiksartikelen, vervoersmiddelen e.d. zo doelmatig en origineel weten te   verbinden met ambachtelijke kennis, artistieke creativiteit en industriële innovatie. Exemplarisch voor   de actualiteit en vitaliteit van het Italiaans design is dit jaar ook de 21e editie van de Triënnale die   gewijd is aan de ‘21st Century: Design after Design’ en is samengesteld door onder anderen Beppe   Finessi, coördinator van dit nummer van CARTADITALIA. Beppe Finessi, docent aan de Politecnico in   Milaan, heeft een aantal specialisten van naam gevraagd om per generatie en aan de hand van   scholen, bewegingen, plaatsen, instellingen, uitgeverijen, archieven, tentoonstellingen, galeries en   prijzen een historisch en geografisch overzicht van het Italiaans design te verzorgen. Deze bijdragen   leveren samen een gedegen en actueel beeld op van een intrigerend creatief universum, dat een   verhelderend licht werpt op de culturele en economische herkomst, op het allesbehalve coherente   ontwikkelingstraject, op de rol van de grote meesters en op de recente trends in het nieuwe millennium... kortom een essentiële gids om een van de meest emblematische terreinen van het Made in Italy te verkennen.

 

  CARTADITALIA N°1: FILM VAN DE WERKELIJKHEID: DE ITALIAANSE DOCUMENTAIRE   2000- 2015

 Voor het eerste nummer van de nieuwe serie van CARTADITALIA hebben we als onderzoeksthema de   documentaire gekozen, met als opzet een ‘live’ inkijkje te geven in de Italiaanse cultuur in wording.   Enerzijds omdat de documentaire ons het middel bij uitstek lijkt waarin de creatieve energie van de   hedendaagse Italiaanse film tot uitdrukking komt, anderzijds is het een unieke, dynamische vorm om   het huidige Italië voor het voetlicht te brengen, hetzij vanuit realistisch oogpunt, hetzij op een   visionaire en symbolische manier. Het verschijnen van dit nummer van CARTADITALIA, onder redactie   van Emiliano Morreale, een van de bekendste deskundigen op het gebied van de Italiaanse cinema,   docent aan de Universiteit van Turijn en directeur van de Cineteca Nazionale in Rome, valt niet   toevallig samen met de eerste editie van een nieuw filmfestival, ITALIA IN DOC, gewijd aan de   Italiaanse documentaire en georganiseerd door het Italiaans Cultureel Instituut in Brussel: de twee   initiatieven zijn gebundeld op grond van de gezamenlijke behoefte om Europa kennis te laten maken   met de meest betekenisvolle ontwikkelingen op filmgebied in ons land.

 

 


96