Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Opportunità

 

Opportunità
Vacatures, wedstrijden, studiebeurzen en -premies
Het Istituto Italiano di Cultura van Brussel verstrekt informatie over vacatures en studiebeurzen in de linguïstische en culturele sector.
Onder de rubriek studiebeurzen vindt u de normen en duur van de studiebeurzen zowel voor de beurzen die door België (zowel Vlaamse als Franse Gemeenschap) aan Italiaanse studenten en door Italië aan Belgische studenten worden geschonken.
Onder de rubriek vacatures worden de jobmogelijkheden binnen de Italiaanse instellingen in België vermeld. Eventueel wordt deze rubriek aangevuld met aanbiedingen uit de privé m.b.t. de Italiaanse taal en cultuur.
Een aparte rubriek "Italiaans onderwijzen" richt zich tot Italiaanse leerkrachten om te weten of ze in België les Italiaans kunnen geven.
De rubriek Culturele en Wetenschappelijke Samenwerking omvat in grote lijnen de bilaterale akkoorden tussen Italië en België.
Vervolgens worden in de rubriek Premies en wedstrijden de belangrijkste nationale, internationale, regionale, provinciale en stedelijke Italiaanse links vermeld. In de laatste rubriek over Cursussen en Congressen vindt u de internationale congressen en cursussen die in Italië plaatsvinden.

58