Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Insegnare Italiano

 

Insegnare Italiano

Informatie voor wie in België Italiaanse les wil geven.

Lectoraten Italiaans bij buitenlandse universiteiten

Als strategische ondersteuning van het Italiaans op universitair niveau, zendt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken lectoren Italiaans uit naar buitenlandse universiteiten. Zij worden geselecteerd uit het middelbare schoolpersoneel en genieten een onkostenvergoeding.

In de uitoefening van hun specifieke functies werken de lectoren in veel gevallen samen met het plaatselijke Istituto Italiano di Cultura, in de rol van “cultureel medewerker” in de ruimste zin van het woord.

In het academisch jaar 2004-2005 zijn 275 lectoren naar het buitenland uitgezonden. Het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt tevens subsidies ter beschikking aan de vakgroepen Italiaans, in het bijzonder voor de plaatselijke werving van docenten. In dit verband hebben Oosteuropese, Midden- en Zuidamerikaanse en Afrikaanse universiteiten waaraan geen uitgezonden lectoren werkzaam zijn, voorrang.

Meer informatie is te verkrijgen via de website van het Italiaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken: 

http://www.esteri.it/doc/ord.pdf 
http://www.esteri.it/ita/4_28_67_81_92_101.asp 
http://www.esteri.it/ita/4_28_67_81_92_105.asp 
http://www.esteri.it/ita/4_28_67_81_94_214.asp

Italiaans doceren bij het Istituto Italiano di Cultura in Brussel

Het Istituto Italiano di Cultura organiseert Italiaanse taalcursussen en neemt daarvoor rechtstreeks docerend personeel aan. De voorwaarden om er Italiaans te onderwijzen:

  • Italiaans native speaker
  • In het bezit van een licentie in letteren (master als gevolg van recente Bologna-akkoorden)
  • Minstens drie jaar ervaring onderwijs Italiaans aan anderstaligen
  • In het bezit van een diploma Italiaanse didactiek aan anderstaligen

Het e-mail adres voor het toezenden van sollicitatiebrieven met curriculum vitae is: iicbruxelles@esteri.it

Lager en middelbaar onderwijs in het Italiaans:

Enkel mogelijk aan de Europese Scholen:
Europese School Brussel 1
Europese School Brussel 2
Europese School Brussel 3
Europese School Mol


Raadpleeg de lijst van alle scholen en universiteiten waaraan Italiaans wordt gedoceerd.
Zie rubriek Italiaans leren.


67